Báo chí giám sát xã hội

Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT có chiều hướng gia tăng

Tính đến tháng 10/2017, các doanh nghiệp trên địa bàn 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ đã nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên 4.053 tỷ đồng.

Quy định việc xác nhận sổ BHXH dựa trên nguyên tắc người lao động đóng tới thời điểm nào, xác nhận sổ tới thời điểm đó. Ảnh: Internet.

Đơn cử tại Hà Nội số doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 3.319 đơn vị, với số tiền 3.610 tỷ đồng; tại Đà Nẵng các doanh nghiệp nợ đọng 229.395 tỷ đồng; tại Hải Phòng con số này là 214.075 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, các thành phố đã có nhiều biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp như phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động. 

Theo ông Vũ Mạnh Chữ, Phó Ban Thu, BHXH Việt Nam, quy định việc xác nhận sổ BHXH dựa trên nguyên tắc người lao động đóng tới thời điểm nào, xác nhận sổ tới thời điểm đó và người lao động cầm sổ đó để tiếp tục tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng. Đồng thời, sau khi doanh nghiệp đóng khoản tiền nợ đó thì sẽ xác nhận bổ sung vào sổ BHXH.

Về số tiền doanh nghiệp nợ đóng, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện rất nhiều giải pháp từ đôn đốc thu hồi, đến tuyên truyền vận động, xử lý vi phạm hành chính. Thậm chí theo quy định của Bộ Luật Hình sự mới, có thể xử lý hình sự với các doanh nghiệp cố tình không đóng, lên tới 7 năm tù, phối hợp với cơ quan chức năng xác nhận lại trên sổ BHXH cho người lao động, đảm bảo quyền lợi cho họ.

Theo Xuân Thảo/ Hải quan