Tổ chức Hội Báo toàn quốc và Hội Báo Xuân các địa phương 2019

Thứ sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2018 | 10:16:57

Ngày 20/7/2018, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ban hành văn bản số 66/CV-HNBVN về việc tổ chức Hội Báo toàn quốc và Hội Báo Xuân các địa phương năm 2019, xem văn bản tại đây