Tổng Giám đốc TTXVN và Tổng Giám đốc VOV thôi giữ chức vụ từ ngày 1/6

Thứ tư, ngày 9 tháng 6 năm 2021 | 11:22:8

Ông Nguyễn Đức Lợi và ông Nguyễn Thế Kỷ thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 1/6/2021.

Ông Nguyễn Đức Lợi (ảnh trái) thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và ông Nguyễn Thế Kỷ (ảnh phải) thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam từ 1/6/2021

Ông Nguyễn Đức Lợi (ảnh trái) thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và ông Nguyễn Thế Kỷ (ảnh phải) thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam từ 1/6/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Cụ thể, tại Quyết định 857/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc TTXVN từ ngày 1/6/2021.

Ông Nguyễn Đức Lợi giữ chức Tổng giám đốc TTXVN từ tháng 9/2011. Ông Nguyễn Đức Lợi từng đảm nhận các chức vụ: Trưởng phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Argentina; Trưởng phòng tin Tham khảo (Ban tin Thế giới); Phó trưởng Ban tin Thế giới, Phóng viên chuyên trách đưa tin về hoạt động của Tổng Bí thư; Phó Tổng Giám đốc TTXVN.

Tại Quyết định 858/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc VOV từ ngày 1/6/2021.

Ông Nguyễn Thế Kỷ được điều động giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam vào tháng 3/2016. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An (1994-2000); Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Nghệ An kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An (2000-2003); Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (2003-2005); Vụ trưởng Vụ Báo chí thuộc Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương (2005-2008), Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương (2008-2010), Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (từ tháng 8/2010).

Từ tháng 1/2016, ông Nguyễn Thế Kỷ là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Thế Kỷ còn kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (2011-2015); Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học Nghệ thuật Trung ương (từ năm 2016 đến nay).

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/tong-giam-doc-ttxvn-va-tong-giam-doc-vov-thoi-giu-chuc-vu-tu-ngay-1-6-post137843.html