Tổng Kiểm toán Nhà nước nói gì trước phản ứng của Bộ KH&ĐT?

Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2017 | 13:54:32

“Kiểm toán Nhà nước (KTNN) bao giờ cũng đề nghị đơn vị được kiểm toán báo cáo giải trình, và đi đến tận cùng gốc rễ của sự việc… Đơn vị được kiểm toán có quyền khiếu nại, thậm chí có quyền kiện ra tòa”, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc trao đổi với PV bên lề kỳ họp Quốc hội ngày 1/6 về những phản ứng của Bộ KH&ĐT và một số đơn vị được kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Như Ý.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Như Ý.

Sau khi kết luận KTNN được báo cáo tại Quốc hội, nhiều cơ quan được kiểm toán như Bộ KH&ĐT có phản ứng, không đồng tình. KTNN và các đơn vị được kiểm toán có trao đổi, để đi đến thống nhất trước khi đưa ra kết luận?

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, KTNN luôn thực hiện theo đúng quy định. Họ nói như thế chứng tỏ họ không trung thực, thiếu trách nhiệm vì KTNN khi làm có sự trao đổi, biên bản kiểm toán phải có sự chứng kiến của đơn vị được kiểm toán. Đồng thời chúng tôi cũng có văn bản yêu cầu đơn vị được kiểm toán giải trình các vấn đề mà KTNN yêu cầu.

Sau đó KTNN mới lên dự thảo để báo cáo, qua tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán, phải thông qua tổ, thông qua đoàn. Sau đó hội đồng cấp vụ duyệt, đại diện Tổng KTNN (có thể là tổng kiểm toán hoặc phó tổng kiểm toán) mới duyệt lại, đưa ra những vấn đề về bằng chứng, xem những kết luận này có bằng chứng không, văn bản biên bản làm việc ra sao, chứng từ thế nào… nên những người nói như thế chứng tỏ, một là họ không trực tiếp, hai là họ thiếu trách nhiệm.

Như vậy có thể hiểu những kết quả kiểm toán thể hiện trong giấy trắng mực đen là trung thực, chính xác?

Và ngoài ra còn phải có bằng chứng kèm theo. Luật kiểm toán quy định, nếu các đơn vị được kiểm toán không đồng tình có thể kiện ra tòa.

Phía KTNN bao giờ cũng đề nghị đơn vị được kiểm toán báo cáo giải trình, và mình đi đến tận cùng gốc rễ của sự việc: Giải trình như thế nào, có đúng luật hay không? Rồi phải đưa ra bằng chứng, có tranh luận với nhau và KTNN chịu trách nhiệm về kết luận của mình. Đơn vị được kiểm toán có quyền khiếu nại, thậm chí có quyền kiện ra tòa.

Qua trao đổi, Bộ KH&ĐT nói trong quá trình kiểm toán, đã trao đổi rất nhiều lần, không đồng tình quan điểm của KTNN, nhưng cuối cùng kết luận vẫn đưa ra?

Việc phản ứng của Bộ KH&ĐT tôi cho là không đúng. Bởi vì chúng tôi mới chỉ nói đến chuyện thủ tục sai chứ chưa nói đến vấn đề trách nhiệm về thất thoát lãng phí. Ví dụ họ phản ứng là 18 dự án KTNN kết luận không đúng, bố trí vốn theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thì KTNN yêu cầu nếu theo chỉ đạo thì căn cứ vào văn bản nào, công văn nào, thông báo làm việc nào?... thì không có. Như vậy rõ ràng họ làm việc không đúng.

Hai nữa, họ nói việc phân bổ 11 lần do luật đầu tư công. Họ là đơn vị chủ trì soạn thảo luật này, mà theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Luật ngân sách, Luật đầu tư công thì phải phân bổ trước ngày 31/12, nhưng họ phân bổ đến 11 lần, mà chỉ 1 lần trước ngày 31/12, thì 10 lần sau là sai.

Được biết, họ muốn gửi đơn lên mong được Quốc hội can thiệp. Phía KTNN có nhận được công văn phản ứng của họ sau kiểm toán không thưa ông?

Họ gửi là quyền của họ. Còn tại KTNN, chúng tôi chưa nhận được công văn nào từ các đơn vị được kiểm toán, kể cả Bộ KH&ĐT.

Điều quan trọng là kết luận của KTNN phải có đầy đủ bằng chứng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu sai thì phải sửa, mới trung thực, còn nếu cần kiểm toán có thể tổ chức họp báo đưa ra những bằng chứng. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng và chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

Xin cảm ơn ông!

Ảnh: Như Ý, Bài Luân Dũng/ Tiền phong