Quản lý báo chí

Tổng Thanh tra Chính phủ điều động và bổ nhiệm lãnh đạo Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với các cán bộ quản lý cấp vụ thuộc Thanh tra Chính phủ. Công tác tổ chức buổi lễ được thực hiện theo đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19 và bảo đảm giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Thanh tra giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra, giao phụ trách Báo Thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Thanh tra Nguyễn Thị Hoa. Ảnh: PH

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Thanh tra Nguyễn Thị Hoa. Ảnh: PH

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Trung kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Hường, Phó Chánh Văn phòng giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố và trao quyết định, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho rằng: Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm hết sức nặng nề với cương vị mới của mình để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để thể hiện sự tin tưởng của các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng cũng như Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Đào Trung Kiên. Ảnh: PH

Tổng Thanh tra Chính phủ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Đào Trung Kiên. Ảnh: PH

Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hôm nay tiếp tục phấn đấu tu dưỡng phẩm chất đạo đức trên cương vị mới. Phải quy tụ sự đoàn kết thống nhất của tập thể lãnh đạo và cấp ủy của đơn vị mình phụ trách. Đồng thời, lan tỏa ra đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan mình để đồng lòng đồng sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp chung vào kết quả đạt được của Thanh tra Chính phủ.

Phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, thực sự là đầu tầu gương mẫu để cấp dưới noi theo từ phong cách, năng lực, khả năng lãnh đạo, từ sự hy sinh cống hiến để cán bộ noi theo. Tiếp tục trau dồi, bổ sung cập nhật kiến thức để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực thực hiện tham mưu về công tác chuyên môn cho lãnh đạo để đưa tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Thanh tra Nguyễn Thị Hoa thay mặt 3 đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PH

Tân Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Thanh tra Nguyễn Thị Hoa thay mặt 3 đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PH

Thay mặt các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm, tân Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Thanh tra Nguyễn Thị Hoa trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và sự tín nhiệm của toàn thể các đồng chí lãnh đạo cấp cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ cũng như toàn thể cán bộ, công chức đơn vị mình phụ trách.

Đồng thời tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ và xin hứa sẽ tiếp tục mang hết tâm huyết, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn mà ngành Thanh tra đã đạt được qua các thời kỳ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/tong-thanh-tra-chinh-phu-dieu-dong-va-bo-nhiem-lanh-dao-bao-thanh-tra-tap-chi-thanh-tra-post148498.html