Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019”

Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019 | 15:6:20

Ngày 10/10, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019” do Hội Cựu chiến binh (CCB) Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Trung - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các hội viên Cựu chiến binh cùng đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trong Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Sơn Hải.

Theo đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam, trong 5 năm qua, Hội CCB - Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam,Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam cùng với sự quan tâm giúp đỡ, động viên của các Ban, đơn vị, Liên Chi hội Nhà báo, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cơ quan TW Hội nhà báo Việt Nam đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên tham gia công tác Hội Cựu chiến binh. Các hội viên cựu chiến binh của Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam nắm giữ nhiều cương vị lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo đơn vị, cán bộ cấp phòng và chuyên viên các ban, nhân viên văn phòng, cùng các hội viên là lãnh đạo cơ quan, đơn vị qua các thời kỳ đều gương mẫu, đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh Sơn Hải

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022) và các văn bản chỉ đạo của Thường vụ Hội, Hội CCB cơ quan chú trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, thường xuyên kiện toàn đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ Hội; tập hợp, động viên hội viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức trong sáng.

Từ năm 2014 đến nay, nhiệm vụ của Hội Nhà báo nói chung và Cơ quan TW Hội Nhà báo nói riêng ngày càng nặng nề. Trong số cán bộ, chuyên viên phục vụ nhiệm vụ cơ quan, tỷ lệ hội viên CCB chỉ chiếm 1/10 về số lượng, tuy nhiên có một số vị trí do hội viên CCB đảm nhiệm là những cương vị chủ chốt như lãnh đạo Hội, lãnh đạo Văn phòng, Cổng thông tin điện tử, một số trưởng, phó phòng thuộc Ban, đơn vị.

Về tổ chức phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong 5 năm qua, Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai thực hiện đầy đủ các yêu cầu, hướng dẫn của TW Hội CCB Việt Nam phát động. Hàng năm đều có đánh giá kết quả thực hiện cùng với tổng kết công tác Hội.

Do đặc thù hoạt động và cơ cấu tổ chức Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam và số lượng hội viên có hạn nên phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” chủ yếu là tổ chức các hình thức phát huy vai trò của hội viên gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và trong lối sống của cựu chiến binh. Mặt khác, các hoạt động chung như văn hoá, văn nghệ, thể thao, từ thiện, tham quan... đều được lồng ghép với các hoạt động chung của Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Hội nghị, đại diện Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam cũng đưa ra những phương hướng về công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm (2019-2024). Theo đó, Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam sẽ thường xuyên coi trọng xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất và năng lực thi hành công vụ; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Hoạt động của Hội hướng mạnh về hội viên, phong cách lề lối làm việc khoa học nói đi đôi với làm, đổi mới việc ra nghị quyết, hướng dẫn thực hiện, thủ tục đơn giản, hội họp, duy trì hoạt động và thông tin, tuyên truyền qua mạng website nội bộ; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; Phát triển hội viên mới khi có nguồn; Nâng cao chất lượng và hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; Phấn đấu hàng năm có 90% trở lên hội viên CCB đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu”; Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam đạt trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị - Ảnh Sơn Hải

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, các hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ Đảng viên, giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của “bộ đội cụ Hồ”. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng các chương trình, hành động phù hợp với điều kiện thực tế, tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống “bộ đội cụ Hồ”, truyền thống dân tộc đối với Đoàn thanh niên; tổ chức các cuộc nói chuyện, diễn đàn với các thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động về nguồn thăm lại chiến trường xưa nêu cao tinh thần uống nước nhớ nguồn; tổ chức thêm các hoạt động mang tính nghĩa tình đồng đội tạo sự gắn bó giữa các thế hệ CCB với tuổi trẻ.

Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam (đứng giữa) tặng bằng khen cho đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam - Ảnh: HH

Các đồng chí nhận Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam - Ảnh: HH

Cũng tại Hội nghị này, 2 hội viên được Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019 là đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam,

Bên cạnh đó, 5 đồng chí nhận Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam là đồng chí Nguyễn Ngọc Niên - nguyên Chủ tịch Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hoàng Đồng - nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Gia Thụy - nguyên Ủy viên BCH Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Phạm Tài Nụ (tức Phạm tài Nguyên) - nguyên Ủy viên BCH lâm thời Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Minh - Hội viên Hội CCB Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam.

Hồng Hà/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam