Đồng hành cùng doanh nghiệp

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT

Chiều 24/12, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (ngày 22/11/2012) của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012- 2020”. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; một số Ủy ban của Quốc hội; tổ chức chính trị - xã hội. Điểm cầu địa phương có đại diện Thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ, các sở, ban, ngành tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, giai đoạn 2012 - 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW. Các văn bản hướng dẫn tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết được ban hành kịp thời, nội dung đảm bảo đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW. Công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW được tiến hành hiệu quả; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT. Các ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW, nhờ đó, mang lại kết quả tích cực.

Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT ngày càng được hoàn thiện theo hướng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT được nâng cao. Các cơ quan quản lý và BHXH các cấp phối hợp thực hiện tốt chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, quản lý Quỹ BHXH, BHYT; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng qua các năm, đặc biệt số người tham gia BHYT vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đến 31/12/2020, số người tham gia BHXH là 16,188 triệu người, đạt 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 5,623 triệu người so với năm 2012; trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,064 triệu người, BHXH tự nguyện là 1,124.5 triệu người (tăng gần gấp 10 lần so với năm 2012). Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 13,324 triệu người, tăng 5,05 triệu người so với năm 2012 (tăng 61,7%), đạt 27% lực lượng lao động. Tính đến hết năm 2020 , cả nước có khoảng 88 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,97% dân số, trong đó diện bao phủ tập trung vào các nhóm yếu thế.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã tham gia thảo luận, chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương đánh giá, Nghị quyết 21-NQ/TW ra đời có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở nước ta; thể hiện sự quan tâm một cách sâu sắc, toàn diện của Đảng trong việc thống nhất chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong 8 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2012 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, chính sách BHXH, BHYT đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò trụ cột chính trong các chính sách an sinh xã hội. Quá trình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành đã quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách BHXH, BHYT phù hợp với từng đối tượng; phương pháp triển khai và có một số điều chỉnh cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT; xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, trong đó các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp lãnh đạo; làm tốt công tác phối hợp thực hiện; thực hiện  đồng bộ các giải pháp tổng thể, lồng ghép việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách ASXH; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của nhân dân và người lao động là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy gia tăng tỷ lệ bao phủ BHXH; thực hiện đồng bộ cải cách chính sách BHXH và cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ; đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT; chú trọng công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả Quỹ BHXH, BHYT; tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH, BHYT; thường xuyên, định kỳ sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết; phát hiện và biểu dương kịp thời các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt, đồng thời phê phán, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có vi phạm…

Bên cạnh các kết quả đạt được, phát biểu tại Hội nghị các đại biểu cũng đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW như: phát triển đối tượng tham gia BHXH chưa đạt được theo mục tiêu của Nghị quyết; tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT còn xảy ra ở nhiều địa phương; số doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT còn nhiều, số tiền nợ đọng còn cao; tình trạng lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra; công tác thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT còn chậm; chất lượng phục vụ của dịch vụ khám chữa bệnh BHYT còn nhiều bất cập; tỷ lệ người dân được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT vẫn ở mức cao…

Về nguyên nhân, các đại biểu cho rằng: Một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, còn coi việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH. Hầu hết chưa có địa phương nào bố trí nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng ngoài mức quy định của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện; sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH trong việc quản lý và triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT chưa đồng bộ, chưa thường xuyên, chậm trễ, bị động; một số công chức, viên chức còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần phục vụ; công tác hoàn thiện thể chế chưa kịp thời, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng mục tiêu phát triển đối tượng tham gia.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết số 21-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại kết quả to lớn trong việc thực hiện hiệu quả, nâng cao diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN, góp phần đảm bảo an sinh, công bằng xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT phù hợp với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới nhằm đưa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác BHXH, BHYT đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác BHXH, BHYT, BHTN.

Ngành Bảo hiểm và các ngành có liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phương thức hoạt động, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức làm, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, hiệu quả. Huy động các nguồn lực đầu tư cho cơ sở y tế, khám chữa bệnh để phục vụ tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố niềm tin của người dân về chính sách BHYT.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh lưu ý, các cấp, các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; xử lý nghiêm những đơn vị nợ đọng, trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN. Quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả Quỹ BHXH, BHYT; chi trả nhanh chóng, kịp thời các chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện để đề ra những giải pháp linh hoạt, phù hợp với tính hình thực tiễn…

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam