Trả hồ sơ tuất trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện từ tháng 8/2017

Thứ tư, ngày 26 tháng 7 năm 2017 | 10:48:23

Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh (BHXH TPHCM) đã có công văn số 1495/ BHXH- CĐBHXH thông báo cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh về việc trả hồ sơ tuất trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện từ ngày 1/8/2017.

Theo đó, công văn nêu rõ, để giảm thời gian giao dịch cho các đơn vị sử dụng lao động khi giải quyết hồ sơ tuất, BHXH TP HCM thông báo:

Từ ngày 1-8-2017 trở đi, hồ sơ  tuất sau khi giải quyết xong sẽ được BHXH TP HCM trả lại hồ sơ tại nhà cho thân nhân (theo địa chỉ ghi trong tờ khai hoàn cảnh của gia đình) thông qua bưu điện. Sau khi nhận hồ sơ tuất, thân nhân có tên trên quyết định sẽ mang chứng minh nhân dân/thẻ căn cước đến bưu điện (theo địa chỉ ghi trong hồ sơ) để nhận tiền tuất một lần hoặc mai táng phí. Đối với các hồ sơ tử tuất đã nhận trước ngày 1-8-2017,  BHXH  TPHCM  vẫn trả kết quả về đơn vị sử dụng lao động.

Để thuận tiện cho việc trả hồ sơ tại nhà, đề nghị đơn vị khi tiếp nhận hồ sơ  tuất cần kiểm tra kỹ thông tin nơi cư trú của thân nhân (địa chỉ nhà, đường, phường, xã,  thị trấn,  tỉnh, TP,  số điện thoại liên hệ...) đồng thời thông tin cho thân nhân biết.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phản ánh về BHXH TP (Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chánh) để được hướng dẫn thêm./.

                                                            Hồng Hà/ Cổng TTĐT/ Hội NBVN