Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cán bộ Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam

Thứ tư, ngày 31 tháng 7 năm 2019 | 18:17:39

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2019), ngày 31/7, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho một số đồng chí đang công tác tại Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

Cùng tham dự có ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng các cán bộ Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo".

Vào ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1/8, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ: Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành, tài liệu này khi được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và bắt đầu từ ngày 1/8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo. Và nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống, ngày 1/8/2002 ngành Tuyên giáo đã được Nhà nước tặng phần thưởng cao quý "Huân chương Sao vàng".

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản, cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho đồng chí Vũ Văn Tiến, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận.

Trao kỷ niệm chương cho 4 đồng chí làm công tác Tuyên giáo tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là một vinh dự và là trách nhiệm lớn lao đối với thế hệ những cán bộ làm công tác Tuyên giáo tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và mong muốn, mỗi cán bộ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong đổi mới công tác truyên truyền, vận động nhân dân, đưa các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động đến với bà con trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ đó góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh công tác tuyên giáo bao gồm các lĩnh vực: Lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục... đây là những lĩnh vực tác động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của nhân dân một cách tinh tế, nhạy bén, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi cán bộ làm Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác Mặt trận đi đến thắng lợi.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong tổ chức thành công Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai vào ngày 15/8/2019; Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 diễn ra vào trung tuần tháng 8/2019 và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18-20/9/2019.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo":

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho đồng chí Nguyễn Tuấn Hải - Chuyên viên cao cấp, Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho đông chí Bùi Doãn Hùng - Chuyên viên chính, Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho đồng chí Trần Thị Phương Oanh - Chuyên viên, Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Theo: Tạp chí Mặt trận