Triển khai mô hình mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2021 | 18:10:46

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021-2023.

Mục tiêu là phấn đấu từ năm 2022 triển khai hiệu quả mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; chuẩn bị các giải pháp cho giai đoạn 2024-2026 để thống nhất đầu mối kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu là cơ quan hải quan… 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin bảo đảm đáp ứng các yêu cầu triển khai mô hình mới, trong đó nâng cấp, tận dụng tối đa các hệ thống hiện có để tránh đầu tư lãng phí.

Theo báo Hà Nội Mới
 
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/992038/trien-khai-mo-hinh-moi-ve-kiem-tra-chat-luong-hang-hoa-nhap-khau