Triển khai thực hiện quy hoạch báo chí trên toàn quốc

Thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020 | 16:13:8

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, nhằm sắp xếp hệ thống báo chí, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý để phát triển hệ thống các loại hình báo chí hiện nay.

Hiện cả nước có 868 cơ quan báo in, báo điện tử. Thực hiện quy hoạch, sẽ giảm 94 cơ quan chủ quản với 180 cơ quan báo chí. Dự kiến đến năm 2025, cả nước còn 688 cơ quan báo chí với 8.194 nhân sự bị ảnh hưởng, tương đương 20% nhân sự trong lĩnh vực này. Thực hiện quy hoạch báo chí, Bộ TT&TT làm việc với từng cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thu gọn đầu mối cơ quan báo chí, rà soát nhân sự bị tác động và lên phương án giải quyết.

Ngoài ra, Bộ TT&TT đã đề nghị tăng chi ngân sách cho báo chí trong đó có việc xây dựng tiêu chí để xác định các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Nhà nước hỗ trợ đảm bảo kinh phí thông qua cơ chế đặt hàng hoặc mua dịch vụ.

Lãnh đạo Bộ TT&TT cũng cho biết thêm, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách theo hướng: Phân định rõ cơ quan báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị thiết yếu và báo chí phục vụ giải trí; Định hướng phù hợp với xu hướng công nghệ. Đề xuất nghiên cứu sửa đổi một số quy định của Luật Báo chí không còn phù hợp với sự phát triển thực tiễn và xu thế công nghệ. 

Mục tiêu của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 mới được phê duyệt cũng nhằm xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Đồng thời sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Theo đó, quan điểm của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 xác định phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Quy hoạch cũng xác định phát triển báo chí phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông thế giới. Kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ thông tin Internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống, có định hướng, tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế; hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Quy hoạch cũng nêu rõ Nhà nước có cơ chế, chính sách tài chính, đào tạo, tạo điều kiện cần thiết cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường huy động nguồn lực phát triển nhưng phải bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, không chạy theo lợi nhuận thuần túy, không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng đưa ra định hướng và phương án sắp xếp cũng như lộ trình thực hiện đối với các loại hình báo chí (báo và tạp chí in, phát thanh, truyền hình, báo và tạp chí điện tử) áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Quy hoạch mới được Thủ tướng phê duyệt cũng xác định Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của hệ thống báo chí toàn quốc.

Năm 2019, 24 tổ chức Hội Trung ương với 38 cơ quan báo, tạp chí phải sắp xếp theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 tại quyết định đã được Thủ tướng phê duyệt, theo đó các tổ chức hội chỉ có 1 tạp chí, không có cơ quan báo.

Triển khai thực hiện quy hoạch, ngày 4/6/2019, Bộ TT&TT ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí, trong đó quy định rõ thời gian các cơ quan chủ quản có phương án sắp xếp, thời gian nộp hồ sơ, thủ tục.

Ngày 16/7/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng có văn bản đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan chủ quản báo chí thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ quy hoạch báo chí.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, về cơ bản, các tổ chức Hội đã thực hiện nghiêm túc quy hoạch báo chí. Tính đến ngày 15/1 vừa qua, còn 2/24 tổ chức Hội chưa có hồ sơ gửi Bộ TT&TT để tiến hành các thủ tục theo quy định. 

  • Bộ TT&TT đã thu hồi và cấp mới giấy phép hoạt động báo chí (tính đến 18/2/2020):
  1. Báo Bóng đá (in và điện tử) thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Cấp mới: Tạp chí Bóng đá

  1. Báo Năng lượng mới (in và điện tử) thuộc Hội Dầu khí Việt Nam

Cấp mới: Tạp chí Năng lượng mới

  1. Báo Người cao tuổi (in và điện tử) thuộc Hội Người cao tuổi Việt Nam
  2. Tạp chí Người cao tuổi thuộc Hội Người cao tuổi Việt Nam

Cấp mới: Tạp chí Người cao tuổi

  1. Báo Thời báo Mê Kông thuộc Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN
  2. Tạp chí Hợp tác và Phát triển thuộc Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN

Cấp mới: Tạp chí Mê Kông - ASEAN

  • Bộ TT&TT đã thu hồi giấy phép hoạt động báo chí (tính đến 18/2/2020):
  1. Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

TH/Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam