Trưởng Ban Tổ chức TW: Nguyên tắc của chúng ta là một người làm nhiều việc

Thứ bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2017 | 10:19:38

“Nguyên tắc của chúng ta là một người có thể làm nhiều việc, nhưng tôi chưa thấy (điều đó) nếu thành lập lực lượng kiểm ngư cấp tỉnh”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.

Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến trước khi thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, trong đó có một Chương (Chương VI) về Kiểm ngư.

Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 45/61 (73,77%) Đoàn ĐBQH chọn phương án thành lập Kiểm ngư ở trung ương và ở một số tỉnh, thành phố ven biển có tính đặc thù. Tất cả các tỉnh có biển đều đồng ý thành lập cơ quan Kiểm ngư cấp tỉnh.

Hơn nữa, tại Hội nghị chuyên đề về thanh tra thủy sản và công tác kiểm ngư, với sự tham dự của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, các đại biểu đều kiến nghị nên có Kiểm ngư cấp tỉnh vì tính yêu cầu cấp thiết của nó.

Tuy nhiên, thảo luận tại Hội trường Quốc hội chiều 27/10, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh) cho rằng hiện nay bộ máy hành chính của chúng ta càng ngày càng phình to ra.

Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành ngày 26/10 cũng đã chỉ ra một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

“Nguyên tắc của chúng ta là một người có thể làm nhiều việc, nhưng tôi chưa thấy rõ nếu thành lập lực lượng kiểm ngư cấp tỉnh”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói. “Bây giờ đã có kiểm ngư của trung ương, lại thêm kiểm ngư của địa phương nữa, nếu không làm rõ ra mà mấy cơ quan cùng làm thế này thì tôi thấy bộ máy càng ngày càng phình to ra”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội Phạm Minh Chính góp ý Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

Theo quan điểm của ông Phạm Minh Chính, khi đã thành lập tổ chức sẽ phải có cơ chế vận hành, cơ chế phối hợp với các cơ qua. Có bộ máy vận hành phải có con người, có con người thì phải có cơ sở vật chất, có phương tiện hoạt động,..

“Nếu cứ thế này thì bộ máy của chúng ta bao giờ mới cắt giảm được?”, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

“Trong ngành nông nghiệp đã có thanh tra nông nghiệp, môi trường có thanh tra môi trường, trong hệ thống chính trị của chúng ta có lực lượng thanh tra chuyên ngành, theo tôi Quốc hội nên cân nhắc lại”.

Trong khi đó, Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông) cho rằng để mô hình tổ chức của cơ quan kiểm ngư có nên được quy định ngay trong Luật hay không, cần phải qua thực tiễn tổng kết, qua nghiên cứu báo cáo hoạt động của kiểm ngư trong thời gian vừa qua.

“Để giải quyết những tồn tại vướng mắc đó hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật chỉ nên quy định có lực lượng kiểm ngư, còn hệ thống tổ chức, chế độ chính sách giao cho Chính phủ quy định,” Đại biểu Nguyễn Trường Giang nói.

Đại biểu Phạm Minh Chính bày tỏ sự tán thành ý kiến trên, trên cơ sở đó tiến hành tổ chức lại sao cho thống nhất và gọn nhẹ, đồng thời không chồng chéo.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) cho rằng cần có lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và phối hợp với các lực lượng khác để hỗ trợ. Tuy nhiên, kiểm ngư địa phương nên thành lập trên cơ sở chuyển đổi và cơ cấu lại lực lượng thanh tra chuyên ngành ở địa phương, đảm bảo bộ máy không tăng biên chế.

Theo: Nguyễn Tuân/ Báo Infonet