Từ 1/1/2018: Cần cân nhắc trước quyết định nghỉ hưu sớm

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 15:56:1

Kể từ ngày 1/1/2018 trở đi, cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu có thay đổi so với nghỉ hưu trước năm 2018. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này chỉ tác động trực tiếp đến một số nhóm đối tượng chứ không phải tất cả các đối tượng hưởng lương hưu từ năm 2018 trở đi đều bị giảm lương hưu.

Đó là khẳng định của bà Đinh Thu Hiền- Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH Việt Nam tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về chính sách BHXH, BHYT tháng 4/2017. Bà Hiền cho biết, trường hợp đủ điều kiện về tuổi đời mà chưa đủ số năm đóng BHXH để đạt tỷ lệ 75%, thì khi nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, đa số lao động nữ bị giảm tỷ lệ lương hưu so với hiện hành.

Cách tính tỷ lệ lương hưu trước năm 2018 và từ năm 2018 trở đi

Chia sẻ về cách tính lương hưu, đại diện BHXH cho biết, lương hưu được tính theo công thức:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x  Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (hoặc thu nhập tháng đóng BHXH đối với BHXH tự nguyện).

Từ 1/1/2018, tỷ lệ hưởng lương hưu với lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH khi có thời gian đóng BHXH đủ 16 năm và nghỉ hưu 2018, đủ 17 năm và nghỉ hưu năm 2019, đủ 18 năm và nghỉ hưu năm 2020, đủ 19 năm và nghỉ hưu năm 2021, đủ 20 năm và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi. Với lao động nữ, nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu trước năm 2018 và từ năm 2018 trở đi

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (trước năm 2018 lao động nam chỉ cần có đủ 15 năm đóng BHXH đã được tính bằng 45%).

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động (cả nam và nữ) được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% (trước năm 2018, lao động nữ cứ mỗi năm đóng BHXH tăng thêm sau khi đạt tỷ lệ 45% được tính thêm 3%).

Từ 1/1/2018, lương hưu sẽ tăng do mức đóng BHXH tăng

"Với cách tính mới, tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ thấp khi nghỉ hưu sớm và càng thấp hơn nếu đóng BHXH không nhiều", bà Hiền khẳng định.

Bà Hiền giải thích cụ thể, trường hợp người lao động (NLĐ) nghỉ hưu nhưng chưa đủ tuổi đời theo quy định sẽ phải giảm trừ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi (mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi trừ 2%). “Điều đó có nghĩa là, nếu NLĐ nghỉ hưu sớm trước tuổi càng nhiều, thì tỷ lệ giảm trừ càng nhiều. Trong khi đó, nếu tiếp tục đóng BHXH thêm 01 năm thì tỷ lệ lương hưu cũng tăng tương ứng 2%. Như vậy rõ ràng, tỷ lệ hưởng lương hưu của NLĐ sẽ thấp khi nghỉ hưu sớm và càng thấp hơn nếu thời gian đóng BHXH của NLĐ không nhiều”- bà Đinh Thu Hiền nhấn mạnh.

Luật BHXH năm 2014 quy định: Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

“Đây là cách để bảo đảm lương hưu được cải thiện hơn, bù cho việc giảm sút tỷ lệ hưởng lương hưu khi phải tham gia BHXH thêm 5 năm cho cả nam và nữ để đạt tỷ lệ hưởng tối đa là 75%. Do đó, khi mức đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở tổng thu nhập của NLĐ càng cao thì lương hưu sẽ cao hơn so với trước năm 2018”, bà Đinh Thu Hiền cho biết.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng khẳng định, từ năm 2018, mức đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở tổng thu nhập của người lao động nên lương hưu có thể được tính mức cao hơn. Tỷ lệ phần trăm lương hưu sẽ thấp khi nghỉ hưu sớm, thời gian đóng BHXH ít.

Vì vậy, mỗi người khác nhau về tuổi đời, thời gian đóng BHXH, mức lương đóng BHXH, điều kiện làm việc, thời gian hưởng lương hưu khác nhau thì mức hưởng lương hưu khác nhau. Do đó, không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi.

“Khi nghỉ hưu sớm sẽ bị giảm trừ tỷ lệ phần trăm và điều đó là điều mà bất kỳ ai khi tính toán việc nghỉ hưu cũng cần phải rất thận trọng. Hơn nữa, khi tham gia vào thị trường lao động, người lao động còn có những lợi ích khác, những lợi ích phi vật chất mà ai cũng biết. Chúng tôi cũng luôn dự kiến trước những tình huống xảy ra để đảm bảo nguồn lực tài chính để chi trả, đồng thời đảm bảo sự ổn định, cân bằng của Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ hưu trí” - ông Phạm Lương Sơn nhấn mạnh.

Bà Đinh Thu Hiền cũng khuyến nghị, “lương hưu là chế độ NLĐ được hưởng lâu dài nên nếu mức lương hưu khi bắt đầu nghỉ hưu thấp sẽ ảnh hưởng suốt cả thời gian về sau. Mặt khác, mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tuổi đời, thời gian đóng BHXH, mức lương đóng BHXH, điều kiện làm việc… Do đó, khi NLĐ còn sức khỏe, có công việc tốt thì việc tiếp tục đóng BHXH cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu để được nhận mức lương hưu cao sẽ đảm bảo tốt hơn thu nhập cho người về hưu”.

Hồng Hà