Từ 1/1/2021: Vĩnh Phúc tiếp tục hỗ trợ nhiều nhóm đối tượng tham gia BHYT

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020 | 15:6:15

Với quyết tâm duy trì tỷ lệ và mở rộng diện bao phủ BHYT, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025.

Theo đó, từ ngày 1/1/2021, ngoài kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật BHYT, Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ một số nhóm đối tượng người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh khi tham gia BHYT.

Cụ thể, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi được tỉnh hỗ trợ 30% mức phí; người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi được tỉnh hỗ trợ 50% mức phí. Người thứ nhất tham gia BHYT theo hộ gia đình hay HSSV đang học tại các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được tỉnh hỗ trợ 20% mức phí. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo từng thời kỳ được tỉnh hỗ trợ 30% mức phí. 

Nhiều năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn thống nhất mục tiêu phát triển kinh tế phải song hành với đảm bảo ASXH, chăm sóc sức khỏe người dân. Vì vậy, ngoài thực hiện quy định hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Phúc luôn cố gắng xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ riêng để khích lệ, thúc đẩy tăng nhanh độ bao phủ BHYT. Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thể hiện sự quan tâm thiết thực, cũng như sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc. Thông qua Nghị quyết này, BHXH tỉnh kỳ vọng sẽ duy trì và tiếp tục mở rộng độ bao phủ BHYT, góp phần bảo đảm ASXH.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam