Từ 26/2, báo chí cần giấy tờ gì khi làm việc với Bộ Quốc phòng?

Thứ tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019 | 16:24:35

Bộ Quốc phòng vừa bổ sung yêu cầu khi thực hiện hoạt động thông tin, báo chí liên quan đến Bộ Quốc phòng.

Thông tư 03/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 26/2/2019 thay thế Thông tư 164/2014/TT-BQP, quy định:

Phóng viên trong nước có nhu cầu hoạt động thông tin, báo chí liên quan đến cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng phải xuất trình thẻ nhà báo (nếu có), chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân và một trong các giấy tờ sau: giấy giới thiệu của cơ quan báo chí; giấy giới thiệu của cơ quan chính trị có thẩm quyền; giấy mời của đơn vị.

Trong giấy giới thiệu phải ghi rõ: họ tên (bút danh), chức danh, chức vụ; nội dung làm việc, tên cơ quan, đơn vị, cá nhân cần tiếp xúc, thời gian đến công tác.

Đáng chú ý, giấy giới thiệu của cơ quan báo chí phải do Tổng Biên tập (Giám đốc), Phó Tổng Biên tập (Phó Giám đốc) ký, đóng dấu của cơ quan.

Theo Người Lao Động