Từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020 | 7:24:33

Ngày 24-11, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 31/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp số 72, diễn ra ngày 19-11-2020.

Đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố phát biểu tại cuộc họp ngày 19-11-2020.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân về việc phòng, chống dịch bệnh song song với kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch, nhất là yêu cầu về đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Sở Giao thông Vận tải được giao tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn… trên các phương tiện giao thông công cộng hoạt động trên địa bàn thành phố; yêu cầu các đối tượng ra - vào bến xe, tham gia phương tiện giao thông công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang; từ chối phục vụ đối tượng không chấp hành đeo khẩu trang.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đưa nội dung thực hiện "thông điệp 5K" theo hướng dẫn của Bộ Y tế vào cuộc họp chi bộ tại các cấp ủy Đảng cơ sở.

Theo báo Hà Nội Mới

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/984424/tu-choi-phuc-vu-hanh-khach-khong-deo-khau-trang-khi-tham-gia-phuong-tien-giao-thong-cong-cong