Phong trào hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên HABECO đã góp phần tuyên truyền nhận thức đúng đắn cho toàn thể đoàn viên, thanh niên, CBNV về việc hiến máu, cứu người, sẵn sàng tham gia tích cực vào các chương trình hiến máu nhân đạo. Qua đó cho thấy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của Đoàn thanh niên HABECO, nâng cao tinh thần “Phát huy truyền thống - Cống hiến sức trẻ” của tuổi trẻ HABECO.