Tuyền truyền về Bảo hiểm Xã hội: Báo chí là cầu nối quan trọng

Thứ sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2018 | 9:6:50

Từ ngày 16/5 đến 18/5/2018, tại TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018.

Hội nghị có sự tham dự của ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam;  ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Ông Phạm Mai - Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc BHXH Việt Nam; các nhà hoạch định chính sách có kinh nghiệm về quản lý, kiến thức về BHXH và gần 100 phóng viên, biên tập viên phụ trách lĩnh vực BHXH thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã thông tin về những kết quả nổi bật ngành BHXH đã thực hiện được trong thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương với BHXH các cấp, trong đó có các cơ quan thông tấn, báo chí, đã góp phần giúp BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT vào cuộc sống; góp phần đảm bảo an sinh xã hội của đất nước...

 Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, công tác triển khai chính sách về BHXH và BHYT thời gian qua đạt được kết quả vượt bậc. Ngành BHXH trong cả nước đã thực hiện tốt việc phát triển đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2017 và trong nhiều năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến nay số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,75 triệu người, BHXH tự nguyện là 240 nghìn người, bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN) là 11,6 triệu người; BHYT là 80,8 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,1% dân số. Song song với nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, hàng năm, ngành BHXH đã chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho trên 180 triệu lượt người.

Công tác cải cách thủ tục hành chính của Ngành cũng đạt những bước tiến lớn, tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị và doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH đã đạt được một số kết quả khả quan.

Hiện nay, đã có trên 90% số đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT và kết nối trực tuyến hằng ngày với Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Về kết quả công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan thông tấn báo chí, trong năm 2017, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp tuyên truyền thường xuyên với 70 đầu mối của 60 cơ quan truyền thông, báo chí ở Trung ương, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp dài hạn giai đoạn 2015-2020 giữa BHXH Việt Nam với 4 cơ quan truyền thông quốc gia, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân dân; Phối hợp thường xuyên với 21 cơ quan báo chí giai đoạn 2015-2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết quả năm 2017, có trên 7.000 chuyên mục, chuyên trang, tin, bài, phóng sự... được các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện. Các tin, bài, chương trình, phóng sự... được đăng tải kịp thời góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để đạt được những kết quả tích cực trên, ông Đào Việt Ánh nhấn mạnh trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan chí. Báo chí đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước về BHXH, BHYT vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội; nâng cao uy tín, vị thế của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.  

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT .

Tuy nhiên, đại diện BHXH Việt Nam cho rằng, đến nay việc truyền thông chính sách pháp luật BHXH, BHYT qua báo chí đến các nhóm đối tượng đặc thù tuy dù được quan tâm, nhưng hiệu quả chưa cao; nhận thức của một bộ phận người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, dân tộc thiểu số về chính sách BHXH, BHYT chưa được đầy đủ, nhất là bảo hiểm tự nguyện. Đặc biệt những hạn chế, tiêu cực trong thực thi chính sách BHYT, BHXH báo chí phán ánh, phân tích chưa sâu để đề xuất các giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có gần 104 nghìn người tham gia BHXH, BHYT, gần 90 nghìn người tham gia BH thất nghiệp và gần 1,4 triệu người tham gia BHYT; tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đạt 87,4% dân số, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao...

Nhận thức được vai trò quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, định hướng nhận thức của nhân dân đối với chính sách pháp luật BHXH, BHYT, những năm qua, Tỉnh ủy- HĐND-UBND luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác nêu trên.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục phối hợp với ngành BHXH nói chung, BHXH tỉnh nói riêng và các đơn vị chức năng liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh...

Năm 2018, cùng với việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, sẽ đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết đề ra vào năm 2020. Cùng với đó, việc Hội nghị Trung ương 7, khóa XII vừa thông qua Đề án cải cách tiền lương và chính sách BHXH sẽ đặt ra những nhiệm vụ quan trọng mới, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành BHXH Việt Nam với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT càng cần những đổi mới, nỗ lực và bứt phá.

Trước nhiệm vụ nặng nề đó, ông Đào Việt Ánh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng BHXH Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT; nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng và mỗi người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong thực thi chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Nhấn mạnh thêm về vai trò của báo chí trong tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đảm bảo hệ thống an sinh xã hội bền vững, đảm bảo quyền lợi cho mọi người dân là rất quan trọng. Đòi hỏi công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT phải đổi mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm đưa chính sách vào cuộc sống; báo chí và cơ quan thực thi về chính sách BHXH, BHYT cần hợp tác chặt chẽ hơn nhằm lan tỏa rộng rãi thông tin đến các đối tượng khác nhau. Các phóng viên, biên tập viên cần đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin về BHXH trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội…

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16-5 đến 18-5-2018 với 5 nội dung chuyên đề với sự truyền giảng của các giảng viên đến từ Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc BHXH Việt Nam./.

Minh Thư/ Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam