Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân

Thứ sáu, ngày 3 tháng 8 năm 2018 | 9:14:35

Tính đến hết tháng 7/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,94 triệu người; BHXH tự nguyện là 230 nghìn người; BHTN là 11,89 triệu người; BHYT là 81,69 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,2% dân số.

Đây là thông tin được BHXH Việt Nam cung cấp tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 7/2018. Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện Vụ BHXH (Bộ LĐTB&XH), Vụ BHYT (Bộ Y tế), Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam); lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

BHXH Việt Nam tổ chức cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 7/2018

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng 7, toàn ngành đã giải quyết 9.351 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 80.469 người hưởng trợ cấp 1 lần; 903.258 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 7 tháng đầu năm đã giải quyết 69.206 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết 456.898 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.753.418 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. 

Về công tác chỉ đạo, điều hành, trong tháng 7, BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có một số văn bản quan trọng như: Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT; Công văn về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH; Công văn hướng dẫn một số nhiệm vụ của đại lý thu BHXH, BHYT; Công văn về chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018... Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, quản lý của Ngành như: Quyết định 636 và Quyết định 828 về giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo hướng liên thông với dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT... Tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường phối hợp với Ngành Y tế kiểm soát chi phí bất hợp lý tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Hiện nay, bảo hiểm xã hội Việt Nam đang nghiên cứu cấp thẻ BHYT điện tử cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tại một số địa phương, thay thế thẻ giấy hiện nay. Việc cấp thẻ BHYT điện tử giúp tiết kiệm chi phí cho ngành bảo hiểm xã hội thuận lợi trong khám, chữa bệnh và cơ sở y tế kiểm soát được quá trình khám, chữa bệnh của người bệnh.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã triển khai quyết liệt hệ thống giám định bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 917/QĐ-BHXH về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT. Đến nay, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT trên phạm vi cả nước đến hệ thống giám định BHYT của cơ quan BHXH để thực hiện giám định tự động trên phần mềm.

Trong tháng tiếp theo, Ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. 

Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị - Nguồn ảnh: TL/ Tạp chí Người làm báo

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Việt Ánh nhấn mạnh, Chính phủ, các bộ, ngành và BHXH Việt Nam sẽ quán triệt, xây dựng chương trình hành động từng bước cụ thể hóa Nghị quyết 28; từ việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, cho đến công tác tổ chức thực hiện theo định hướng của Nghị quyết sẽ bảo đảm quyền lợi BHXH, an sinh xã hội cho người dân hiệu quả hơn. Đồng chí mong rằng, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng BHXH, nâng cao hiệu quả truyền thông, từng bước đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT vào cuộc sống./.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam