Tỷ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý mã số Bảo hiểm Xã hội đạt từ 70%

Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017 | 15:17:33

Tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) tháng 9/2017 do BHXH Việt Nam tổ chức sáng 28/9, BHXH Việt Nam cho biết, sau 01 tháng triển khai việc thay số xổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng.

Toàn cảnh hội nghị

Theo BHXH Việt Nam, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên được giao, toàn ngành đã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017  về ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, trong đó có cấp mới mã số BHXH. Tính đến thời điểm ngày19/9/2017, 63 BHXH các tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai tập huấn và hướng dẫn phần mềm cho BHXH các quận, huyện. Trên cơ sở đó, BHXH các quận, huyện tiếp tục cung cấp danh sách, tờ khai gửi cho cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng để hướng dẫn việc kê khai bổ sung thông tin cấp mã số BHXH cho người tham gia. Việc in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới sẽ triển khai đồng loạt cho toàn bộ người tham gia trên cả nước từ 01/10/2017 khi tỷ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý theo mã số BHXH đạt từ 70% trở lên. Trước đó, BHXH các tỉnh, thành phố vẫn tiến hành rà soát, đồng bộ dữ liệu và cấp lại, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT phát sinh do mất, hỏng, điều chỉnh thông tin theo mã số BHXH.

Cùng với đó, ngành BHXH đã xây dựng, ban hành các văn bản pháp lý như: Công văn số 3340/BHXH-ST về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH thực hiện từ ngày 01/8/2017; Công văn số 3799/BHXHBT về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT... Với mục đích tăng cường công tác quản lý, cũng như hoàn thiện hệ thống thông tin pháp luật để đảm bảo thực thi hiệu quả BHXH.

Để việc triển khai, rà soát, đồng bộ cấp mã số BHXH đảm bảo tiến độ, không để xảy ra tình trạng cấp chậm thẻ BHYT và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, BHXH Việt Nam đã phân công cán bộ trực tiếp xuống BHXH các tỉnh nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Vì vậy, Giám đốc BHXH các tỉnh cần chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác rà soát, đồng bộ dữ liệu, ưu tiên cấp mã số BHXH và đổi thẻ mới cho đối tượng học sinh, sinh viên và các đối tượng hết hạn sử dụng thẻ BHYT trước ngày 31/12/2017. Bên cạnh đó, trong thời gian đầu thực hiện tra cứu giá trị sử dụng thẻ trên Cổng thông tin giám định BHYT. Đối với trường hợp người tham gia dùng thẻ còn giá trị sử dụng đi khám chữa bệnh, nhưng cơ sở khám chữa bệnh tra cứu trên Cổng phát hiện thẻ BHYT đã hết giá trị sử dụng thì thông báo cho cơ quan BHXH kiểm tra, đồng thời vẫn phải đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bình thường cho người tham gia (trừ trường hợp BHXH nơi cấp thẻ thông tin lại người đó đã ngừng đóng BHYT)./.

Bảo Nguyên/ Cổng TTĐT HNB Việt Nam