UBND TP. Hà Nội thành lập 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện BHXH, BHYT

Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020 | 18:37:12

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT được HĐND, UBND thành phố giao năm 2020, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ ngày 11-12/11, UBND TP. Hà Nội sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 6 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Thông qua đợt kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT được HĐND, UBND thành phố giao năm 2020.

Cụ thể, theo kế hoạch, 3 đoàn kiểm tra của thành phố do lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, BHXH thành phố là trưởng đoàn sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 6 quận, huyện (Thanh Xuân, Mỹ Đức, Hà Đông, Thạch Thất, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm) trong 2 ngày 11 và 12/11/2020.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; Đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện đến ngày 31/12/2020. 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với UBND các quận, huyện. Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến kết quả thực hiện, trong đó chú ý nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Thông qua đợt kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT được HĐND, UBND thành phố giao năm 2020. Cụ thể, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 95% số người thuộc diện tham gia. Tỷ lệ lao động tham gia BHTN đạt 95% số người thuộc diện tham gia. Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%. 

Đợt kiểm tra cũng đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT của UBND các quận, huyện, thị xã; Đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó, xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh từ nay đến ngày 31/12/2020.

Đối với 24 UBND các quận, huyện, thị xã còn lại, mặc dù đoàn kiểm tra của UBND thành phố không kiểm tra trực tiếp, nhưng phải thực hiện báo cáo đầy đủ, chi tiết theo đề cương, sau đó gửi về BHXH thành phố. BHXH thành phố sẽ tổng hợp chung và báo cáo UBND thành phố. UBND thành phố giao BHXH thành phố là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm toàn diện tổ chức thực hiện Kế hoạch. Tham mưu UBND thành phố các giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện và những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh để hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN năm 2020…

S.A/ Cổng TTĐT HNB VN