Đạo đức báo chí

Vấn đề đạo đức của người làm báo là vấn đề cốt tử, sống còn đối với nghề nghiệp báo chí và truyền thông

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội thảo “Đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí và truyền thông”.

Hội thảo là hoạt động để các cơ quan báo chí trong Liên hiệp hội Việt Nam nói riêng và báo chí nói chung cùng trao đổi, nhận diện những biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực báo chí và tuyên truyền, từ đó đề ra những giải pháp, góp phần nâng cao đạo đức của nhà báo cũng như trách nhiệm quản lý của các cơ quan chủ quản báo chí.

van de dao duc cua nguoi lam bao la van de cot tu song con doi voi nghe nghiep bao chi va truyen thong hinh 1

Hội thảo “Đạo đức nghề nghiệp trong hoat động báo chí và truyền thông”. Ảnh: Thu Hằng

Nói về đạo đức của người làm báo trước sự cạnh tranh quyết liệt của mạng xã hội và trong thời dịch Covid-19, nhà báo Nguyễn Danh Châu, Phó Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống cho rằng, để giữ gìn đạo đức người làm báo, giải pháp hữu hiệu nhất là tăng cường công tác quản lý, ràng buộc về đạo đức nghề báo. Cần có những quy định cụ thể, chế tài chặt chẽ về việc quy trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý các đơn vị báo chí; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn về đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm công tác báo chí…

Nhà báo Lê Hồng, Ban Truyền thông và Phổ biến Kiến thức (VUSTA) chia sẻ, trong nghề báo, có 3 nguyên tắc bất biến cần tuân thủ là: Không được phép nói sai sự thật; động cơ làm việc trong sáng; bảo đảm tính chuẩn mực của nội dung bài viết.

Còn theo nhà báo Nguyễn Văn Cảm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, yếu tố quan trọng nhất giúp nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà báo là sự tự rèn luyện, tu dưỡng của mỗi nhà báo. Để nâng cao tính chuyên nghiệp của nền báo chí phải nâng cao: Tính chuyên nghiệp của nhà báo; tính chuyên nghiệp trong giảng dạy, đào tạo báo chí; tính chuyên nghiệp trong chỉ đạo và điều hành bộ máy ở các cơ quan báo chí; và nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện Luật Báo chí hiện nay.

Nhà báo Vũ Xuân Bân, Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Văn hóa và Phát triển cho rằng, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có đội ngũ những người làm báo. Dù công nghệ là nhân tố rất quan trọng nhưng đó vẫn chỉ là phương tiện truyền tải nội dung. Linh hồn của các sản phẩm tin, bài, hình ảnh đăng tải trên báo chí vẫn là nhận thức, tư tưởng và đạo đức mà người cầm bút muốn chuyển tải đến người đọc.

Ngoài ra, một số nhà báo cũng khẳng định vấn đề đạo đức của người làm báo là vấn đề cốt tử, sống còn đối với nghề nghiệp báo chí và truyền thông. Để phụng sự Tổ quốc và nhân dân, nhà báo càng phải trau dồi đạo đức cách mạng, coi trọng tu dưỡng, rèn luyện theo 10 quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Trong đó, lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí cũng cần nêu cao trách nhiệm trong tổ chức, quản lý để bảo đảm tờ báo, tạp chí đó hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/van-de-dao-duc-cua-nguoi-lam-bao-la-van-de-cot-tu-song-con-doi-voi-nghe-nghiep-bao-chi-va-truyen-thong-post165264.html