Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vì cuộc sống an toàn, ấm no của nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Trong bối cảnh cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như phòng, chống dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã không ngừng phát huy truyền thống, hướng tới mục tiêu vì cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Gắn bó mật thiết với nhân dân

Truyền thống công tác dân vận của Đảng được gắn liền với sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần tuyên truyền, vận động, tổ chức những phong trào cách mạng rộng lớn, huy động sức mạnh của các giai tầng, làm nên những chiến thắng vẻ vang, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra bài học kinh nghiệm: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện quan điểm "dân là gốc"; kiên trì thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"…

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, 9 tháng năm 2021, công tác dân vận của Đảng đã được Thành ủy Hà Nội triển khai bài bản, khoa học, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, hệ thống dân vận thành phố đã tham mưu với cấp ủy triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của ngành Dân vận “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về phòng, chống dịch trên địa bàn. Qua đó đã có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: Chương trình “Đoàn kết chống dịch” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai; “Vùng xanh doanh nghiệp”, “Xe buýt 0 đồng”, “Tổ an toàn Covid-19” của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thực hiện…

Trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, các tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền và thu được nhiều hiệu quả. Anh Đỗ Tuấn Anh (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) cho hay, trong những ngày giãn cách xã hội, tổ dân phố nơi anh sinh sống thường xuyên tuyên truyền qua mạng xã hội Zalo, từ đó người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Những kết quả này đã góp phần quan trọng, cùng cả hệ thống chính trị thành phố chung tay kiểm soát dịch bệnh.

Đoàn kết, phát huy sức mạnh của nhân dân

Dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 22 năm Ngày Dân vận của cả nước diễn ra trong bối cảnh toàn quốc đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức Đảng cùng cả hệ thống chính trị đã và đang tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của nhân dân và công tác dân vận; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo trong tình hình mới; tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp…

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn hệ thống dân vận thành phố tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân; vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái "bình thường mới". Cùng với việc thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hệ thống dân vận thành phố sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác dân vận của Đảng thời gian tới sẽ tập trung làm tốt nhiệm vụ “Dân vận khéo” nhằm vận động nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Theo báo Hà Nội Mới

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1014679/vi-cuoc-song-an-toan-am-no-cua-nhan-dan