Giảng viên của khóa học là nhà báo Leslie Wayne, Giáo sư Khoa báo chí Kinh doanh- Tài chính của trường Đại học Báo chí Columbia và Đại học New York... 

Tham dự khóa bồi dưỡng có 25 phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí tại Hà Nội và Hải Phòng.

Giảng viên của khóa học là nhà báo Leslie Wayne, Giáo sư Khoa báo chí Kinh doanh- Tài chính của trường Đại học Báo chí Columbia và Đại học New York; Biên tập viên và phóng viên kinh tế từng đoạt giải thưởng của tờ The New York Times; Biên tập viên cao cấp, Hiệp hội các Nhà báo điều tra Quốc tế giảng dạy.

Trong 4 ngày diễn ra khóa học, giảng viên đã cùng trao đổi và chia sẻ với các học viên về các nội dung như: Kinh tế toàn cầu thương mại và xu hướng; Kế toán cơ bản và các con số bạn cần; Quy chế tài chính và hội đồng công ty; Theo dõi đồng tiền.

Khóa bồi dưỡng có sự tham dự của 25 phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí tại Hà Nội và Hải Phòng. 

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, các học viên đã cùng trao đổi về các ý tưởng viết bài, thảo luận về các thách thức khi đưa tin, tìm kiếm nguồn tin và tổ chức các câu chuyện kinh tế; 

Thảo luận đưa tin về báo cáo thu nhập của công ty; Xác định những thông tin cần thiết để được đưa vào; Thảo luận về việc tìm kiếm các câu chuyện về dữ liệu về tài chính tại nước ngoài và cách để có được tất cả các vấn đề của một câu chuyện; Viết để người đọc có thể hiểu và tiếp nhận được…

Đây là khóa học thứ 2 được Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí phối hợp với Viện KAS tại Việt Nam tổ chức trong năm 2018.

Phương Thảo/ Công luận