Viettel khẳng định đang có lợi nhuận từ dự án bất động sản CT2 Trung Văn

Thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2017 | 16:14:9

Đầu tháng 10-2017, Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) đã thực hiện kiểm tra, rà soát hổ sơ, chứng từ và có văn bản báo cáo giải trình Thanh tra Chính phủ về lợi nhuận sau thuế thu được từ nguồn bán căn hộ cho cán bộ công nhân viên thuộc dự án CT2 khu đô thị Trung Văn. Theo đó, sau khi rà soát, Viettel đã có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh khoản lợi nhuận thu được từ dự án CT2 là 49,48 tỷ đồng.

Theo Kết luận số 1203/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, kết luận việc thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số Dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo quyết định 123/2001/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội, giai đoạn từ 2002-2014.

Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) góp vốn đầu tư kinh doanh dự án CT2. Sau khi thoái vốn, lỗ với số tiền 40,638 tỷ đồng.

Ngày 27/04/2017, Bộ Quốc phòng có văn bản số 4579/BQP-Kte giải trình bổ sung về khoản lợi nhuận sau thuế thu được từ bán căn hộ của Dự án CT2 với số tiền là 38,44 tỷ đồng, nhưng chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan chứng minh cho khoản lợi nhuận 38,44 tỷ đồng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của số liệu này theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả này, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel có trách nhiệm kiểm tra lại khoản lợi nhuận sau thuế thu được từ việc bán căn hộ của Dự án CT2 với số tiền 38,44 tỷ đồng mà Bộ Quốc phòng đã giải trình trước đó, do chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh khoản lợi nhuận này và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của số liệu, báo cáo Thanh tra Chính phủ trong quý III.2017.

Sau khi rà soát, Viettel đã có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh khoản lợi nhuận thu được từ dự án CT2 là 49,48 tỷ đồng.

Viettel bảo toàn vốn đầu tư theo chủ trương đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Đại diện Viettel cho biết: Căn cứ kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Viettel đã rà soát toàn bộ hồ sơ, sổ sách kế toán liên quan đến nguồn lợi nhuận sau thuế thu được từ bán căn hộ cho cán bộ công nhân viên thuộc dự án CT2.

Sau khi rà soát sổ sách, chứng từ trong giai đoạn từ 2011 – 2014, Viettel đã xác định: lợi nhuận sau thuế đã thu được từ việc bán căn hộ Dự án CT2 cho cán bộ nhân viên là 49.479.602.450 đồng. Tập đoàn Viettel có đầy đủ hồ sơ, tài liệu để chứng minh và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của số liệu nêu trên theo quy định của pháp luật.

Như vậy, sau khi thoái vốn, Tập đoàn Viettel đã thu hồi được tổng cộng là 154. 841. 238. 577 đồng, cao hơn 12. 448. 969. 265 đồng so với giá trị đầu tư ban đầu là 142.392.269.312 đồng, đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư theo chủ trương đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Viettel đã đảm bảo và bảo toàn vốn đầu tư theo chủ trương đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Bên cạnh đó, Viettel đã làm báo cáo giải trình số 4926/VTQĐ-TTKT ngày 10/10/2017 gửi Thanh tra Chính phủ và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản lợi nhuận nói trên.

Về số liệu chênh lệch liên quan đến việc mua cổ phần của dự án, đại diện Viettel giải thích là do sử dụng tỷ giá vào thời điểm khác nhau. Theo đó, việc mua cổ phần trị giá 7.982.356 USD theo tỷ giá thời điểm hạch toán của Viettel là 142.392.269.312 đồng; còn theo Kết luận Thanh tra là 146 tỷ đồng. Theo hợp đồng ký kết với Công ty Jayong và Công ty Daewon, Viettel cam kết sẽ sử dụng tỷ giá của Vietcombank tại thời điêm thanh toán.

Tùng Lâm/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam