Xử phạt 2 website đăng các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể

Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020 | 15:19:13

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trang website vì đăng các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể.

Theo đó, Thanh tra Sở đã phạt 10 triệu đồng đối với ông Nguyễn Anh Nhật, chủ sở hữu website: dalathome.vn (địa Phường 3, TP Đà Lạt) vì đã đăng các tác phẩm bảo chí trên trang thông tin điện tử của mình mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Điều này vi phạm quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng buộc chủ sở hữu website buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin và thông tin đã đăng tải trên website: dalathome.vn.

hanh tra Sở Thông tin và truyền thông làm việc với một chủ trang website vi phạm.

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông làm việc với một chủ trang website vi phạm.

Trước đó, Thanh Tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông Nguyễn Quang Đạt, là chủ sở hữu website: baoloc24h.net (địa chỉ đường Hà Giang, Bảo Lộc) vì đã đăng các tác phẩm báo chí trên trang thông tin điện tử baoloc24h.net mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Website: baoloc24h.net là trang thông tin điện tử tổng hợp không có giấy phép theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Theo báo Công luận

https://congluan.vn/xu-phat-2-website-dang-cac-tac-pham-bao-chi-ma-khong-duoc-su-dong-y-cua-chu-the-post98482.html