Xúc động những dòng sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020 | 10:30:6

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã xúc động ghi những dòng sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Sáng 14.8, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đúng 8h ngày 14.8, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Vòng hoa mang dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu".

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn

Các đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đoàn Chính phủ Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; đoàn Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; đoàn Chủ tịch Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; đoàn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam... vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh HN

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh HN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động ghi sổ tang: “Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu – Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân ta, bạn bè, đồng chí, đồng đội và Gia quyến đồng chí; đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Xin nguyện noi gương đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xin vĩnh biệt người đồng chí, người Anh quý mến, mong Anh mãi bằng an yên nghỉ nơi cao xanh, vĩnh hằng”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh HN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh HN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang: Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí là một người cộng sản chân chính, đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí là một nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang. Ảnh HN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang. Ảnh HN

Ghi sổ tang, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc, giản dị, gần gũi.

Đồng chí đã trọn đời cống hiến và đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta.

Học tập và noi gương đồng chí Lê Khả Phiêu - Chúng tôi nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin thành kính gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Ghi sổ tang, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn viết: "Xin bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Lê Khả Phiêu. Xin gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt người anh, người đồng chí kính mến".

Theo Vương Trần - Hải Nguyễn/ Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/xuc-dong-nhung-dong-so-tang-vieng-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-827785.ldo