Nghiệp vụ báo chí

Báo Công Thương tập huấn nâng cao hiệu quả tuyên truyền về Đảng cho phóng viên

Ngày 31/3, Báo Công Thương đã tổ chức buổi tập huấn chuyên đề về Đảng cho các cán bộ, đảng viên, phóng viên trong toà soạn.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng đã thông tin tổng quan về các nội dung văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, có gắn với nhiệm vụ của ngành Công Thương và nhiều nghị quyết khác như Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

bao cong thuong tap huan nang cao hieu qua tuyen truyen ve dang cho phong vien hinh 1

Tập huấn nâng cao hiệu quả tuyên truyền về Đảng cho phóng viên Báo Công Thương. Ảnh: Báo Công thương

Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm để lựa chọn nội dung, hình thức, cách chuyển tải đến độc giả của Báo sao cho dễ gần, có tính lan toả cao, giúp độc giả hiểu được những chủ trương chính sách của Đảng trong phát triển kinh tế phù hợp với bối cảnh hội nhập.

Theo đồng chí Ngô Minh Tuấn, trên cơ sở bám sát các nghị quyết của Đảng, các phóng viên Báo Công thương cần chủ động hơn nữa việc nghiên cứu, tìm tòi, lựa chọn vấn đề trúng, đúng, có tính phát hiện mới, được độc giả quan tâm; cách viết, diễn đạt đơn giản, có các con số tham chiếu để người đọc dễ tiếp cận, dễ hiểu; bên cạnh đó cần chú trọng đến khâu trình bày theo xu hướng đa phương tiện.

Buổi tập huấn đã góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên, phóng viên trong Toà soạn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Lê Hiếu/ NB&CL

Link gốc