• Tọa đàm “Nhận diện suy thoái, ‘tự chuyển hóa’ qua báo chí truyền thông” mang đậm tính lý luận và thực tiễn về con đường đi lên CNXH

  Tọa đàm “Nhận diện suy thoái, ‘tự chuyển hóa’ qua báo chí truyền thông” mang đậm tính lý luận và thực tiễn về con đường đi lên CNXH

  06/11/2017 | 15:47:04 PM

  Chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017), ngày 27/10, Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người làm báo, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức tọa đàm “Nhận diện suy thoái và "tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông.” Cuộc tọa đàm mang đậm tính lý luận và thực tiễn về con đường đi lên CNXH, khẳng định giá trị lịch sử, ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với thế giới và Việt Nam cũng như tương lai nhân loại. Nhận diện suy thoái , “tự chuyển hóa” của một bộ phận đảng viên, những hệ lụy và nguyên nhân của suy thoái, “tự chuyển hóa”. Đề xuất các giải pháp quan trọng chống suy thoái, “tự chuyển hóa”...

 • Đảng Cộng sản Việt nam mãi mãi trường tồn cùng dân tộc
 • TỌA ĐÀM: NHẬN DIỆN SUY THOÁI VÀ “TỰ CHUYỂN HÓA” QUA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG: Phát biểu của ông Nguyễn Danh Giáp - Cán bộ hưu trí huyện Mỹ Đức, Hà Nội

  TỌA ĐÀM: NHẬN DIỆN SUY THOÁI VÀ “TỰ CHUYỂN HÓA” QUA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG: Phát biểu của ông Nguyễn Danh Giáp - Cán bộ hưu trí huyện Mỹ Đức, Hà Nội

  03/11/2017 | 09:05:00 AM

  Chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười, ngày 27/10, Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức cuộc tọa đàm: Nhận diện suy thoái và ‘tự chuyển hóa” qua báo chí Truyền thông. Toạ đàm nhằm khẳng định những giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga (CMTM), nhận diện sâu thêm về những thăng trầm của lịch sử trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH), sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam xin giới thiệu phát biểu của ông Nguyễn Danh Giáp - Cán bộ hưu trí huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

 • TỌA ĐÀM: NHẬN DIỆN SUY THOÁI VÀ “TỰ CHUYỂN HÓA” QUA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG: Phát biểu của TS Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ, Ủy viên Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam

  TỌA ĐÀM: NHẬN DIỆN SUY THOÁI VÀ “TỰ CHUYỂN HÓA” QUA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG: Phát biểu của TS Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ, Ủy viên Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam

  03/11/2017 | 08:54:48 AM

  Chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười, ngày 27/10, Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức cuộc tọa đàm: Nhận diện suy thoái và ‘tự chuyển hóa” qua báo chí Truyền thông. Toạ đàm nhằm khẳng định những giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga (CMTM), nhận diện sâu thêm về những thăng trầm của lịch sử trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH), sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam xin giới thiệu phát biểu của TS Trần Bá Dung-Trưởng Ban Nghiệp vụ, Ủy viên Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam.

 • TỌA ĐÀM: NHẬN DIỆN SUY THOÁI VÀ “TỰ CHUYỂN HÓA” QUA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG: Phát biểu của ông Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng Khoa Tuyên truyền Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  TỌA ĐÀM: NHẬN DIỆN SUY THOÁI VÀ “TỰ CHUYỂN HÓA” QUA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG: Phát biểu của ông Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng Khoa Tuyên truyền Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  02/11/2017 | 14:50:53 PM

  Chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười, ngày 27/10, Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức cuộc tọa đàm: Nhận diện suy thoái và ‘tự chuyển hóa” qua báo chí Truyền thông. Toạ đàm nhằm khẳng định những giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga (CMTM), nhận diện sâu thêm về những thăng trầm của lịch sử trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH), sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam xin giới thiệu phát biểu của ông Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng Khoa Tuyên truyền Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 • TỌA ĐÀM: NHẬN DIỆN SUY THOÁI VÀ “TỰ CHUYỂN HÓA” QUA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG: Phát biểu của ông Hoàng Xuân Lương, Giám đốc TT Nghiên cứu Quyền con người Vùng dân tộc và miền núi

  TỌA ĐÀM: NHẬN DIỆN SUY THOÁI VÀ “TỰ CHUYỂN HÓA” QUA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG: Phát biểu của ông Hoàng Xuân Lương, Giám đốc TT Nghiên cứu Quyền con người Vùng dân tộc và miền núi

  01/11/2017 | 10:08:40 AM

  Chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười, ngày 27/10, Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức cuộc tọa đàm: Nhận diện suy thoái và ‘tự chuyển hóa” qua báo chí Truyền thông. Toạ đàm nhằm khẳng định những giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga (CMTM), nhận diện sâu thêm về những thăng trầm của lịch sử trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH), sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam xin giới thiệu phát biểu của Ông Hoàng Xuân Lương- Giám đốc TT Nghiên cứu Quyền con người Vùng dân tộc và miền núi tại buổi Tọa đàm.

 • TỌA ĐÀM: NHẬN DIỆN SUY THOÁI VÀ “TỰ CHUYỂN HÓA” QUA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG: Phát biểu của TS - Nhà báo Nhị Lê, Phó TBT Tạp chí Cộng sản

  TỌA ĐÀM: NHẬN DIỆN SUY THOÁI VÀ “TỰ CHUYỂN HÓA” QUA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG: Phát biểu của TS - Nhà báo Nhị Lê, Phó TBT Tạp chí Cộng sản

  30/10/2017 | 09:25:57 AM

  Chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười, ngày 27/10, Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức cuộc tọa đàm: Nhận diện suy thoái và ‘tự chuyển hóa” qua báo chí Truyền thông.Toạ đàm nhằm khẳng định những giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga (CMTM), nhận diện sâu thêm về những thăng trầm của lịch sử trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH), sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam xin giới thiệu phát biểu của TS - Nhà báo Nhị Lê, Phó TBT Tạp chí Cộng sản tại buổi Tọa đàm.

 • Tọa đàm trực tuyến: Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông

  Tọa đàm trực tuyến: Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông

  27/10/2017 | 16:07:21 PM

  Toạ đàm nhằm khẳng định những giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga (CMTM), nhận diện sâu thêm về những thăng trầm của lịch sử trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH), sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

 • Nồng ấm tình nghĩa anh em

  Nồng ấm tình nghĩa anh em

  20/10/2017 | 12:58:27 PM

  Chúng tôi, bảy anh em là những người làm báo Việt Nam vừa có chuyến đi thăm và làm việc với các bạn Lào – một chuyến đi thú vị và đầy ấn tượng.

 • Nhà báo Nhật Hoa: Tôi luôn là đứa trẻ tò mò

  Nhà báo Nhật Hoa: Tôi luôn là đứa trẻ tò mò

  20/10/2017 | 09:21:01 AM

  Mặc dù đã làm tại VTV được gần 20 năm nhưng khi hỏi về vị trí mình đang đứng, nhà báo Nhật Hoa nói chị thấy mình như đứa trẻ 2 tuổi - vẫn đầy tò mò và muốn khám phá.

 • Học cả đời không xuể

  Học cả đời không xuể

  19/10/2017 | 08:58:45 AM

  Mỗi khi nhắc đến tờ báo Quân đội nhân dân, trong lòng lớp phóng viên trẻ chúng tôi lại rộn lên bao cảm xúc. Đó là niềm vui sướng tự hào, lòng tri ân thành kính và cả những thương yêu trách nhiệm.

 • Nhóm tác giả VOV: “Trách nhiệm của chúng tôi phải tuyên truyền chính sách xóa đói giảm nghèo đến đồng bào dân tộc thiểu số”

  Nhóm tác giả VOV: “Trách nhiệm của chúng tôi phải tuyên truyền chính sách xóa đói giảm nghèo đến đồng bào dân tộc thiểu số”

  14/10/2017 | 09:42:50 AM

  Đó là chia sẻ của nhà báo Hoàng Thu Thùy, đại diện cho nhóm tác giả của hệ Văn hóa - Đời sống, Khoa giáo (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam vừa đoạt Giải A ở Lễ trao giải cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác xóa đói giảm nghèo (giai đoạn 2016 – 2020, lần thứ nhất năm 2017) với tác phẩm “Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể”. Phóng viên Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Hoàng Thu Thùy xung quanh câu chuyện tác nghiệp để làm nên tác phẩm báo chí phát thanh ấn tượng này.

 • Cầu nguyện phóng viên Đinh Hữu Dư trở về trong cơn lũ dữ

  Cầu nguyện phóng viên Đinh Hữu Dư trở về trong cơn lũ dữ

  13/10/2017 | 09:35:20 AM

  Được biết khoảng 12h trưa ngày 11/10/2017, phóng viên Đinh Hữu Dư, phóng viên thường trú TTXVN tại Yên Bái bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp trên cầu Thia (nối phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ và xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) đến nay vẫn chưa có tung tích. Nhận được tin dữ, thầy cô, người thân, bạn bè và những người đồng nghiệp đã có những chia sẻ xúc động và cầu mong Dư sẽ sớm trở về trong an lành.

 • Nỗi lo... phóng viên, cộng tác viên thường trú (Kỳ 2)

  Nỗi lo... phóng viên, cộng tác viên thường trú (Kỳ 2)

  04/10/2017 | 09:33:16 AM

  Nhìn từ đời sống báo chí truyền thông hiện nay có thể thấy, không ít cơ quan báo chí chưa thực sự chú trọng khâu tuyển phóng viên thường trú.

 • “Lời hứa danh dự” của nhà báo

  “Lời hứa danh dự” của nhà báo

  02/10/2017 | 13:59:54 PM

  Vấn đề bảo vệ nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin là vấn đề phức tạp và gây nhiều tranh cãi khi bàn về đạo đức nhà báo.