• Sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  06/06/2017 | 14:12:05 PM

  Từ khi lý luận về “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam đến nay, đã có nhiều ý kiến tranh luận, thậm chí có ý kiến còn phê phán, bác bỏ. Nhưng các thành tựu phát triển đất nước trong các năm qua đã chứng minh thể chế kinh tế của chúng ta là đúng đắn, là phù hợp với mục đích của cách mạng Việt Nam, phù hợp với con đường đã được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn.

 • Vai trò của báo chí trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  Vai trò của báo chí trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  06/06/2017 | 11:30:33 AM

  Ngày nay, báo chí đã và đang trở thành yếu tố hết sức quan trọng đối với sự phát triển xã hội. Trong cuộc sống hằng ngày, hầu như mọi người luôn sống cùng với báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói,... và hầu như mọi sự kiện, tin tức, vấn đề, hiện tượng, hành vi,... trong cuộc sống, trong các lĩnh vực hoạt động của con người đều nhanh chóng được phổ biến, được nhiều người biết tới.

 • Báo chí với hoạt động của hệ thống chính trị nước ta hiện nay

  Báo chí với hoạt động của hệ thống chính trị nước ta hiện nay

  05/06/2017 | 14:56:36 PM

  Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng báo chí Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

 • Trồng lại cây xanh hay hơn chặt bỏ!

  Trồng lại cây xanh hay hơn chặt bỏ!

  05/06/2017 | 10:40:03 AM

  Nên “ứng xử” với cây xanh bằng một quan điểm khác, tôn trọng hơn, bảo vệ hơn. Từ đó có hướng gìn giữ, tiếp tục chăm sóc, trồng lại vào những không gian cần thiết. Vừa có giá trị với cảnh quan, môi trường, cách làm này còn mang ý nghĩa lớn về văn hóa, giáo dục.

 • Báo chí và vấn đề an ninh phi truyền thống

  Báo chí và vấn đề an ninh phi truyền thống

  31/05/2017 | 14:58:23 PM

  An ninh phi truyền thống là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Để đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống rất cần sự vào cuộc kịp thời của các cấp, các ngành, đặc biệt là giới báo chí truyền thông.

 • Bảo vệ nhà báo trong tác nghiệp phòng chống tham nhũng
 • Để báo in thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và phản biện xã hội

  Để báo in thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và phản biện xã hội

  30/05/2017 | 16:03:24 PM

  Những năm qua, báo chí nước ta nói chung và báo in nói riêng đã thực hiện khá tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội (PBXH), đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 • Hội thảo

  Hội thảo "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (28/4/2017)

  30/05/2017 | 13:40:45 PM

  Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao vai trò to lớn của báo chí trong đời sống xã hội. Điều này đã được thể chế hóa trong các văn bản pháp luật của Nhà nước, tạo hành lang pháp lý giúp các cơ quan báo chí thực thi nhiệm vụ, chức năng và vai trò xã hội của mình. Trong đó, Luật Báo chí là văn bản pháp luật cao nhất quy định vai trò, chức năng của báo chí trong đời sống xã hội.

 • Giá trị của mỗi chuyến đi

  Giá trị của mỗi chuyến đi

  29/05/2017 | 20:42:39 PM

  Những chuyến đi cơ sở viết về các vấn đề“nóng”không chỉ giúp tôi có nguồn tư liệu quan trọng để thực hiện các loạt bài phóng sự tác động tích cực cho xã hội, mà còn giúp tôi “gặt hái” được nhiều giải thưởng báo chí, trong đó có giải A về đề tài môi trường do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng, bên lề Hội Báo toàn quốc năm 2017.

 • Cưỡng chế công khai: Báo chí góp phần phản bác thông tin vu khống, bịa đặt

  Cưỡng chế công khai: Báo chí góp phần phản bác thông tin vu khống, bịa đặt

  29/05/2017 | 20:38:29 PM

  Việc thực hiện đúng những nguyên tắc về công khai trình tự, thủ tục quá trình cưỡng chế, trong đó có thông báo tới các cơ quan báo chí biết để tham gia đưa tin, sẽ góp phần ngăn chặn những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật; ngăn chặn tình trạng lợi dụng sự bức xúc, đòi hỏi không chính đáng của một số người dân để kích động, chống người thi hành công vụ...

 • Hội thảo
 • Quản lý nội dung thông tin đối ngoại tại các Đài PT-TH địa phương

  Quản lý nội dung thông tin đối ngoại tại các Đài PT-TH địa phương

  26/05/2017 | 14:16:02 PM

  Thông tin đối ngoại ngày càng được các đài PT-TH địa phương ở nước ta chú trọng phát triển, coi đó là một trong những giải pháp quan trọng để lan tỏa, quảng bá thông tin về địa phương trong xu thế hội nhập.

 • Hội thảo
 • “Chạy đua” theo mạng xã hội, báo chí đang tự đào thải chính mình (*)

  “Chạy đua” theo mạng xã hội, báo chí đang tự đào thải chính mình (*)

  25/05/2017 | 12:25:28 PM

  Nhiều người làm báo đã bóp méo sự thật với lý lẽ biện minh là đấu tranh cho sự thật. Nhưng trong những nội dung viết ra, người đọc không chỉ thấy sự cẩu thả trong tác nghiệp mà cả cái “ác tâm” của người cầm bút khi tự cho mình quyền phán xét dựa vào cảm tính và mục đích riêng mà không cần đến bằng chứng.

 • Rào cản với phóng viên điều tra

  Rào cản với phóng viên điều tra

  24/05/2017 | 16:22:55 PM

  Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, các nhà báo, tòa soạn thường xuyên phải đối diện với một số thế lực có chức quyền hoặc những đối tượng làm ăn phi pháp, có nhiều tiền và quan hệ. Nhưng, bên cạnh sức ép về chính trị, các nhà báo điều tra đang phải đối mặt với một rào cản khác - đó là các hợp đồng bảo trợ truyền thông trá hình.