• Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL, hướng dẫn thực hiện các nội dung Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

  Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL, hướng dẫn thực hiện các nội dung Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

  21/09/2017 | 17:55:02 PM

  Ngày 27/12/ 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL,hướng dẫn thực hiện các nội dung Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020".

 • THƯỜNG TRỰC THƯỜNG VỤ

  THƯỜNG TRỰC THƯỜNG VỤ

  08/04/2017 | 09:42:05 AM

 • Một số phương châm, khẩu hiệu Hội Nhà báo Việt Nam qua các kỳ đại hội

  Một số phương châm, khẩu hiệu Hội Nhà báo Việt Nam qua các kỳ đại hội

  07/04/2017 | 15:56:32 PM

  Sau 67 năm thành lập và phát triển,từ Đoàn báo chí Việt Nam đến Đoàn báo chí kháng chiến và nay là Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã trải qua 10 kỳ đại hội, trong mỗi kỳ đều có phương châm, khẩu hiệu riêng. Xin giới thiệu một số phương châm, khẩu hiệu qua các kỳ đại hội trên:

 • Tổng quan về Hội Nhà báo

  Tổng quan về Hội Nhà báo

  07/04/2017 | 15:03:26 PM

  Những năm cuối thế kỷ XIX, báo chí đã xuất hiện ở Việt Nam. Năm 1865, tờ báo tiếng Việt đầu tiên "Gia Định báo" ra đời, mở đầu cho hàng loạt các tờ báo khác lần lượt được xuất bản. Năm 1917, tức 52 năm sau kể từ khi tờ báo Quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam ra đời, tổ chức đoàn thể báo chí đầu tiên ở Việt Nam được thành lập, mang tên Nghiệp đoàn báo chí thuộc địa, do Lucien Héloury, chủ báo Opinion (Công luận) ở Sài Gòn làm Chủ tịch. Ðây là tổ chức dành cho các nhà báo người Pháp hoặc thân Pháp.