Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình 'Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2022'

Chương trình 'Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2022'

Tối 30/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình 'Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2022' tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Những câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ

Những câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Bác nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. "Trong hàng ngũ vẻ vang những Anh hùng quân đội, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua và Lao động tiên tiến đều có phụ nữ. Phụ nữ ta tham gia ngày càng đông và càng đắc lực trong các ngành kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội”…


Tạo ra sự đồng thuận

Tạo ra sự đồng thuận

73 năm tính từ thời điểm bài “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đăng trên báo Sự thật (số ra ngày 15/10/1949), tư tưởng của Bác về tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân luôn được các cấp ủy, chính quyền học và làm theo.


Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà báo vĩ đại. Từ những viên gạch đầu tiên Người xây dựng cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, giờ đây báo chí nước ta đã phát triển mạnh mẽ. Và những lời căn dặn của Người vẫn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động báo chí của nước ta, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.


Tọa đàm về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Tọa đàm về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Tọa đàm về lịch sử, truyền thống và tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh niên đã được tổ chức ngày 16/6, tại trụ sở Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.


Nhớ lời Bác Hồ dặn ngày vào thăm tuyến lửa Quảng Bình - Vĩnh Linh

Nhớ lời Bác Hồ dặn ngày vào thăm tuyến lửa Quảng Bình - Vĩnh Linh

Chiều 16/6/1957, trước 3 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, Bác Hồ đã ân cần chuyện trò, động viên người dân Quảng Bình - Vĩnh Linh với những tình cảm thân thương.


“Khoán sản phẩm” cho người đứng đầu-bước đột phá mới trong học và làm theo gương Bác

“Khoán sản phẩm” cho người đứng đầu-bước đột phá mới trong học và làm theo gương Bác

Thực tế khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là điểm tựa vững chắc về mặt lý luận, là sức mạnh tinh thần của Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01- KL/TW,  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ðảng bộ tỉnh xác định, quán triệt, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị là việc làm cần thiết, nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên đối với Ðảng bộ, nhân dân toàn  tỉnh.


"Họ muốn phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh để "lái" chúng ta theo con đường khác"

"Họ muốn phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh để "lái" chúng ta theo con đường khác"

Theo PGS,TS Bùi Đình Phong, nói tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Marx-Lenin có sự đối lập là cách người ta phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Marx-Lenin, phủ nhận nền tảng tư tưởng cách mạng của chúng ta, muốn “lái” chúng ta đi theo con đường khác.


Khi khó khăn, tư tưởng Hồ Chí Minh càng được thấm nhuần

Khi khó khăn, tư tưởng Hồ Chí Minh càng được thấm nhuần

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, những lúc khó khăn, tư tưởng Hồ Chí Minh càng được nhân dân ta thấm nhuần thành hành động cụ thể.


Học ở Bác những điều dung dị

Học ở Bác những điều dung dị

'Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ' là yêu cầu được nhấn mạnh trong Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị Khóa XIII.