Giám sát báo chí

Ra mắt “Mạng lưới Báo chí - Dự án AWEEV”: Nâng cao kiến thức về quyền kinh tế của phụ nữ

Ngày 28/4, Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) đã tổ chức buổi gặp gỡ ra mắt “Mạng lưới Báo chí - Dự án AWEEV”. Đây là dự án hướng tới việc tăng cường truyền thông về quyền kinh tế của phụ nữ và các sản phẩm do phụ nữ dân tộc thiểu số sản xuất.

Theo đó, Dự án AWEEV có tên “Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại Việt Nam”, với nội dung tích hợp và ứng phó dựa trên cơ sở giới, được thiết kế nhằm đóng góp mục tiêu nâng cao điều kiện kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam.

ra mat mang luoi bao chi  du an aweev nang cao kien thuc ve quyen kinh te cua phu nu hinh 1

Lễ ra mắt “Mạng lưới Báo chí - Dự án AWEEV” tại Hà Nội.

Dự án AWEEV được xây dựng thông qua cách tiếp cận dựa trên quyền để giải quyết các bất bình đẳng giới cho một số nhóm phụ nữ nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, được Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông của Dự án AWEEV, Viện RED đã thành lập “Mạng lưới Báo chí” nhằm thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan truyền thông/báo chí đối với hiệu quả của dự án này.

“Mạng lưới Báo chí - Dự án AWEEV” được ra mắt đặt mục tiêu tiếp cận và tạo ảnh hưởng tới 2.635 phụ nữ và nam giới người Dân tộc thiểu số tại 9 xã thuộc hai huyện Tam Đường và Quang Bình của tỉnh Hà Giang và Lai Châu trong thời gian từ tháng 4/2021 tới hết tháng 3/2025 .

Tham gia mạng lưới, các nhà báo được nâng cao kiến thức về quyền kinh tế của phụ nữ; tham gia các chuyến làm việc tại thực địa và được tiếp cận thông tin của dự án, doanh nghiệp để viết tin, bài.

Các bài viết được chia sẻ lại trên các kênh truyền thông của dự án, doanh nghiệp cũng như được tham gia góp ý và hỗ trợ thông tin truyền thông cho các hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi dự án.

Đặc biệt, kết quả của dự án sẽ được chia sẻ, đối thoại với các đơn vị tại trung ương, với các các nhà làm chính sách.

Theo PV/ NB&CL

Link gốc