Pháp luật báo chí

Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam bị xử phạt, tước giấy phép hoạt động báo chí 3 tháng

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã ra quyết định xử phạt Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam vì Tạp chí còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động.

Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam bị xử phạt, tước giấy phép hoạt động báo chí 3 tháng ảnh 1

Thông báo trên trang chủ của Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu điện tử từ ngày 18-7

Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 766/KL-TTra ngày 06/7/2022 về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tạp chí) của Thanh tra Bộ TT-TT, Thanh tra Bộ TT-TT đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra và lập Biên bản vi phạm hành chính số 48/BB-VPHC đối với Tổng biên tập và Biên bản vi phạm hành chính số 49/BB-VPHC đối với Tạp chí.

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 61, Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, ngày 18/7/2022 Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí và người đứng đầu Tạp chí.

Trong đó, xử phạt với tổng số tiền 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí (loại hình điện tử) số 450/GP-BTTTT ngày 08/10/2020 do Bộ TT-TT cấp đối với Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực;

Thanh tra Bộ TT-TT yêu cầu Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam và Tổng biên tập Tạp chí chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt.

Trước đó, Thanh tra Bộ TT-TT đã công bố Kết luận thanh tra số 766/KL-TTra về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam.

Theo Kết luận này, Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam (loại hình điện tử) có 11 tồn tại, hạn chế lớn trong quá trình hoạt động, trong đó tỷ lệ bài viết không đúng tôn chỉ mục đích chiếm tỷ lệ lớn.

Đối với lãnh đạo Tạp chí này, Thanh tra Bộ TT-TT xác định có 4 tồn tại, hạn chế. Cơ quan chủ quản của Tạp chí cũng xác định có tồn tại, cần khắc phục.

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm nay của Bộ TT-TT diễn ra chiều qua (18/7), Bộ TT-TT cho biết, trong nửa cuối năm, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí; Ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí.

Theo Vân Hằng/báo An ninh Thủ đô

Link gốc