Pháp luật báo chí

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kết luận thanh tra một tạp chí

Theo Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam đã đăng tải nhiều tin bài không đúng tôn chỉ mục đích được ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí (khoảng 28%). Chưa thực hiện nghiêm kỷ luật thông tin, đăng tải số lượng lớn bài viết sai tôn chỉ mục đích…

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Kết luận thanh tra số 766/KL-TTra về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam.

thanh tra bo thong tin va truyen thong ban hanh ket luan thanh tra mot tap chi hinh 1

Kết luận thanh tra về hoạt động của Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam. Ảnh minh họa

Tạp chí đã đăng tải nhiều tin bài không đúng tôn chỉ mục đích được ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí (khoảng 28%). Việc Tạp chí chưa thực hiện nghiêm kỷ luật thông tin, đăng tải số lượng lớn bài viết sai tôn chỉ mục đích, quá sa đà vào việc phản ánh các nghi vấn tồn tại trong hoạt động của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nhiều lĩnh vực tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tạp chí chưa thực hiện gửi thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về báo chí về việc thay đổi thông tin trong giấy phép về địa điểm trụ sở chính, số điện thoại là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí 2016.

Theo kết luận, Tạp chí không triển khai các chuyên mục “Hoạt động Hiệp hội” và “Ảnh-Clip” trên trang chủ để đăng tải thông tin về hoạt động của cơ quan chủ quản là chưa thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam, quy định tại điểm 3 Giấy phép số 450/GP-BTTTT ngày 08/10/2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, chưa thực hiện đúng Đề án Tạp chí điện tử đã được phê duyệt.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu tạp chí cần tăng cường công tác quản lý mọi mặt của Tạp chí; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, định hướng, kỷ luật thông tin và các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân sự, phóng viên, nhất là những người giữ trọng trách quan trọng trong Tạp chí; có quy chế, quy trình quản lý chặt chẽ nhân sự nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng danh nghĩa làm việc tại cơ quan báo chí để trục lợi hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Xây dựng, triển khai quy trình tác nghiệp chặt chẽ để tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của nhà báo, phóng viên và bảo đảm tính chính xác, khách quan của nội dung các tin, bài.

Chấn chỉnh ngay công tác cấp giấy giới thiệu tác nghiệp bảo đảm đúng đối tượng, đúng nội dung tác nghiệp, phù hợp với tôn chỉ mục đích của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu tạp chí xây dựng phương án, kế hoạch để khắc phục những vi phạm, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra với lộ trình, mốc thời gian, biện pháp cụ thể. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ khi nhận được Kết luận thanh tra, Tạp chí có trách nhiệm trình cơ quan chủ quản phê duyệt phương án, kế hoạch đã xây dựng và gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông...

Theo Vũ Phong/ NB&CL

Link gốc