CV số 51/CV-HNBVN gửi các cấp Hội Nhà báo Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương Văn hoá Việt Nam" .

Tin mới